I. REZERVAČNÝ POPLATOK

Rezervačný poplatok vo výške 3000 €

II. KÚPNA ZMLUVA

Podpis Kúpnej zmluvy a zaplatenie 75% z celkovej Kúpnej ceny

III. DOPLATOK

Doplatenie 25% z celkovej kúpnej ceny po dokončení sietí